”Artikel Ystad Allehanda, 29 april 2024, ”Bättre nattsömn och mindre stress med yoga. Yinyoga – en tålmodig väg till ökad rörlighet och lugn.

Artikel i sydsvenskan.se, 10 setember 2023, om sex yoga retreat ställen i Skåne, där Grevlunda yoga är ett, Guide: Sex ställen i Skåne för yoga, meditation och retreat – Sydsvenskan

Artikel i Ystad Allehanda, 15 juni 2023, se bild till vänster

Artikel i Österlenmagasinet inför vår invigning våren 2022, Österlenmagasinet 25 maj 2022 (prenly.com)

Artikel i Sommar i Sverige sydväst, bilaga till SvD, https://www.dropbox.com/s/y36lb4kvciv9yfa/220605_Sommar_SvD_SV.pdf?dl=0