Odling

Den primära målsättningen med vår odling är att bli självförsörjande på ekologiska och näringsrika grönsaker, frukt och bär, samtidigt som vi främjar den biologiska mångfalden och ger ett nettopositivt avtryck till naturen. Med denna insats vill vi även vara en inspirationskälla för andra hemmaodlare och erbjuda våra yoga- och workshops deltagare en näringsrik och läkande mat baserad på egna råvaror.

Vi är inspirerade av permakultur och ”No dig garden” och odlingen byggs successivt upp med en kombination av odlingsbäddar samt perenna plantor, buskar och träd. Läkande örter och vilda ätbara växter är även en naturlig del av växtfloran på gården.

Odlingsbäddarna byggs upp av organiskt material hämtat från gården och närområdet. Vi tillämpar täckodling som utgör en ständigt multnande kompost som kontinuerligt förser maskar, smådjur och mikrorganismer med organiskt material.

Maskarna sköter grävandet, gödselberikar och luckrar upp jorden åt oss och genom att inte gräva stör vi inte de mikroorganismer som matar grönsakerna och bygger jordens struktur. Täckmaterialet binder även kol i jorden samtidigt som det håller fukten vilket minskar behovet av bevattning.

Allteftersom odlingen växer kommer vi även att erbjuda ekologiska näringsrika grönsaker till försäljning.